Historia

Dnia 27 stycznia 1994 r. odbyła się inauguracja życia zakonnego dwóch wspólnot na Prądniku Białym w Krakowie: Kurii Prowincjalnej i wydawniczej. Wspólnoty te zamieszkały w nowym budynku wzniesionym w latach 1985-1994. Dom zakonny erygowany został dekretem z dnia 8 grudnia 1993 r. Decyzją Rady Prowincjalnej z 17 maja 2008 r. obydwie wspólnoty połączono w jedną.

Obecnie te dwa podmioty, połączone w jedną wspólnotę, realizują ważną misję mającą wpływ na funkcjonowanie Prowincji Krakowskiej OCD. Kuria prowincjalna stanowi centrum administracyjne natomiast Wydawnictwo Karmelitów Bosych (WKB) poprzez liczne publikacje książkowe oraz dwumiesięcznik "Głos Karmelu" propaguje karmelitańską duchowość. Oprócz tego ojcowie angażują się w prowadzenie rekolekcji dla wspólnot zakonnych oraz świeckich. Są też zaangażowani jako kapelani sióstr.


Wspólnota

o. Tadeusz Florek – prowincjał


o. Piotr Krupa – przeor

Obrazem przekazane

Dźwiękiem opisane


Piękno Góry Karmel i duchowe tradycje tego miejsca sprawiają, że w XIII w. rodzi się w Kościele nasza rodzina zakonna. Milczenie i samotność, rozważnie Słowa Bożego i praca oto wartości jednoczące pustelników z Karmelu wokół Maryi swej Siostry i Matki. W XVI w. dzięki staraniom św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża otrzymujemy nowe oblicze i szczególne zadanie związane z nauczaniem modlitwy. Dzisiaj czynimy to na różne sposoby poprzez: rekolekcje, dni skupienia, katechezę, działalność naukową i wydawniczą, prowadzenie domów rekolekcyjnych, parafii i sanktuariów oraz pracę na misjach.

W tym wszystkim jesteśmy jednak powołani przede wszystkim do modlitwy, która jest życiem i do uczenia życia, które ma być modlitwą!

Kadrem zatrzymane